Σχηματισμοί Διαγραμμάτων – Υποενότητα 1

Χάσματα Δημιουργούνται όταν η χαμηλότερη τιμή ενός κεριού/μπάρας είναι σε υψηλότερα επίπεδα από την υψηλότερη τιμή του προηγούμενου ή η υψηλότερη τιμή ενός κεριού/μπάρας είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από την χαμηλότερη τιμή του επόμενου. Αυτό το κενό που δημιουργείται μεταξύ των δύο κεριών/μπάρες είναι ένα εύρος τιμών στο οποίο δεν έγινε καμία συναλλαγή. Η σπουδαιότητα […]

Εισαγωγή στην Τ.Α. – Υποενότητα 2

Είδη διαγραμμάτων Τρία είναι τα βασικά είδη διαγραμμάτων και πιο συχνά χρησιμοποιούμενα από τους επενδυτές: Διάγραμμα Γραμμής (Line chart) Διάγραμμα με Μπάρες (Bar chart) Διάγραμμα Κεριών (Candlestick chart) Παλαιότερα ήταν ευρέως διαδεδομένος και ένας άλλος τύπος γραφικής απεικόνισης γνωστός και ως Point and Figure. Σήμερα απαντάται ολοένα και πιο σπάνια. Επιλέξτε το σύνδεσμο για να μεταβείτε […]

Scroll to top
Open chat
Hello,
can we help you?