Διαχείριση ρίσκου και χρημάτων, Μέρος Ι

Το σημερινό άρθρο εστιάζει στον τρόπο προστασίας του κεφαλαίου μας και στη μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο για την αποφυγή μεγάλων drawdown (το μέγεθος της απώλειας που χαρακτηρίζεται από μια κορυφή μέχρι ένα χαμηλό. Κάθε ένα απο αυτά έχει έναν κύκλο ζωής απο το υψηλό στο επόμενο υψηλό μετά απο μια απώλεια). Η διαχείριση του ρίσκου […]

Scroll to top
Open chat
Hello,
can we help you?