Δείκτες (Indicators) – Υποενότητα 2

Ταλαντωτές, Δείκτες Δυναμικής – Εισαγωγή

Ταλαντωτές

Η κίνηση της τιμής γίνεται πέριξ μιας κεντρικής τάσης, αποκλίνοντας πάνω και κάτω από αυτή κάθε φορά. Όταν η πρώτη έχει απομακρυνθεί αρκετά από τη τελευταία τότε μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια υπεραγορασμένη ή υπερπουλημένη κατάσταση και να την εκμεταλλευτούμε ανάλογα, με το σκεπτικό ότι η τιμή θα πρέπει να επιστρέψει στην κεντρική τάση.

Δυναμική

Με τον όρο δυναμική εννοούμε τον ρυθμό με τον οποίο αλλάζουν οι τιμές. Μετρά πόσο γρήγορα αυτές ανεβαίνουν/πέφτουν, βοηθώντας μας να επιβεβαιώσουμε ή όχι την υποκείμενη τάση.

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε μερικούς από τους πιο γνωστούς ταλαντωτές και δείκτες δυναμικής.

Ταλαντωτές – Stochastics

Παρουσιάστηκε από τον George C. Lane το 1984 και είναι ανεξάρτητος από την ταχύτητα (velocity) της τάσης.

Υπολογισμός

Μαθηματική φόρμουλα υπολογισμού του Stochastic:

Αρχικά υπολογίζουμε τον “Row Stochastic”

%Κ=[(C-Ln)/(Hn-Ln)]*100

όπου:

C= τελευταία τιμή κλεισίματος

Ln=χαμηλότερο χαμηλό τελευταίων n bars

Hn= υψηλότερο υψηλό τελευταίων n bars

Επειδή ο %Κ έχει μεγάλη μεταβλητότητα, τον φιλτράρουμε με ένα ΚΜΟ (συνήθως 3 bars) και καταλήγουμε στον %D Fast. Έπειτα ξαναφιλτράρουμε τον %D Fast και καταλήγουμε στον %D Slow.

Σήματα από το δείκτη λαμβάνουμε από:

 • η θέση των 2 γραμμών σε σχέση μεταξύ τους.
 • τη θέση των 2 γραμμών σε σχέση με συγκεκριμένα επίπεδα τιμών, συνήθως 80 (υπεραγορασμένη περιοχή) / 20 (υπερπουλημένη περιοχή).
 • την αναγνώριση θετικών/αρνητικών αποκλίσεων μεταξύ του δείκτη και της τιμής.

Ταλαντωτές – MACD

Ο Moving Average Convergence/Divergence (MACD) είναι ένας ταλαντωτής ο οποίος βασίζεται σε δύο εκθετικούς κινητούς μέσους όρους. Αναπτύχθηκε από τον Gerald Appel και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος λόγω του ότι συνδυάζει την ιδιότητα των κινητών μέσων όρων να ακολουθούν την τάση, με αυτές ενός ταλαντωτή.

Παρόλο που αποτελείται από δύο κινητούς μέσους όρους, για τον υπολογισμό του χρησιμοποιούνται τρεις. Ο πρώτος προκύπτει από την διαφορά μεταξύ ενός 12 περιόδων εκθετικού κινητού μέσου όρου και ενός 26 περιόδων εκθετικού κινητού μέσου όρου και ονομάζεται MACD Line. Ο δεύτερος, προκύπτει από την εξομάλυνση του MACD Line κατά 9 περιόδους (9 περιόδων εκθετικός κινητός μέσος όρος).

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο αναλυτικό άρθρο του περιοδικού TRADERS’ MAGAZINE

Σήματα από τον MACD δίνονται όταν:

 • διασταυρώνεται (cross) με το μηδέν.
 • διασπά από κάτω προς τα πάνω (και εναλλάξ) τη signal line.
 • εντοπίζουμε αρνητική ή θετική απόκλιση με την τιμή.
 • κινείται σε υπεραγορασμένα ή υπερπουλημένα επίπεδα, όπως αυτά οριοθετήθηκαν από το ιστορικό τιμών.

Επιλέξτε το σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο αναλυτικό άρθρο του περιοδικού TRADERS’ MAGAZINE

Ταλαντωτές – Relative Strength Index (RSI)

Δημιουργήθηκε από τον Welles Wilder Jr. και η μαθηματική φόρμουλα υπολογισμού του είναι:

RSI(x)=100-(100/(1+RS))

όπου

RS= (Average of x bars closes’ UP)/ (Average of x bars closes’ DOWN)

Κινείται μεταξύ 0-100

Σήματα από τον ταλαντωτή λαμβάνουμε:

 • όταν RSI<30, η μετοχή θεωρείται υπερπουλημένη. Οταν RSI>70, η μετοχή θεωρείται υπεραγορασμένη.
 • όταν εντοπίζουμε θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις με την τιμή.

Δυναμικής – Rate of Change (ROC)

Περιγράφει τον ρυθμό μεταβολής των τιμών.

Συναντάται με διάφορους μαθηματικούς τύπους:

 • ROC=100*(P-P(t))/P(t)
 • ROC=100*(P/P(t)), John Merphy, Martin Pring
 • ROC=P/P(t), Alexander Elder

όπου

ROC= Rate of Change

P= Τρέχουσα τιμή

P(t)= Τιμή t περιόδους πριν

Βασικό του πλεονέκτημα είναι η απλότητά του.

Σήματα από το δείκτη λαμβάνουμε όταν εντοπίζουμε θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις με την τιμή.

Μειονεκτήματα:

 • δεν έχει εξομάλυνση (στη βασική του μορφή τουλάχιστον) με αποτέλεσμα η γραφική του απεικόνιση να χαρακτηρίζεται από απότομες μεταβολές στην κατεύθυνση του δείκτη.
 • δεν χρησιμοποιεί πληροφορίες μεταξύ της τρέχουσας τιμής και t περιόδους πριν.

Επίλογος

Το συνηθέστερο λάθος των επενδυτών είναι ότι χρησιμοποιούν δύο ή και περισσότερους δείκτες της ίδιας κατηγορίας, για να επιβεβαιώσουν ένα σήμα ή μια κατάσταση. Είναι μάταιο να χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα, ταυτόχρονα τον Stochastic Oscillator και τον RSI για να διαπιστώσουμε μία υπεραγορασμένη κατάσταση, αφού και οι δύο περιγράφουν ουσιαστικά την ίδια ιστορία, με διαφορετικά λόγια.

Δείκτες (Indicators) – Υποενότητα 2

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση με τους φίλους σας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω
Open chat
Hello,
can we help you?