Σχηματισμοι Διαγραμμάτων – Υποενότητα 3

Κλασσικοί Σχηματισμοί Ένας διαγραμματικός σχηματισμός είναι ένα μοτίβο που μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί και κατηγοριοποιηθεί. Μελετώντας τους, μπορούμε να εξάγουμε διάφορα συμπεράσματα για την κατεύθυνση αλλά και το μέγεθος της μελλοντικής κίνησης της τιμής. Διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Σχηματισμοί αντιστροφής της τάσης (Reversal patterns). Σχηματισμοί συνέχισης της τάσης (Continuation patterns). Στη συνέχεια της παρουσίασης […]

Scroll hacia arriba
Abrir chat
Hola,
¿podemos ayudarte?