Οδηγός Χρήσης Expert Advisors για Metatrader 4

Η χρηματιστηριακή πλατφόρμα Metatrader 4 (ΜΤ4) έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία Metaquotes και αποτελεί την πλέον δημοφιλή πλατφόρμα λιανικής αγοράς (αφορά κυρίως ιδιώτες επενδυτές) στην αγορά συναλλάγματος. Εκτός όμως από το συνάλλαγμα υποστηρίζει και μία σειρά από CFDs (Contract for the Difference – Συμβόλαια επί της διαφοράς), πάνω σε διεθνείς δείκτες και εμπορεύματα. Το επαναστατικό […]

Θεωρία του Dow

Εισαγωγή Το 1882 ο Charles Dow και ο Edward Jones ιδρύουν την εταιρία Dow Jones & Company. 3 Ιουλίου 1884, ο Charles Dow, εκδίδει τον πρώτο δείκτη χρηματιστηρίου αποτελούμενο από τις τιμές κλεισίματος 11 μετοχών (9 σιδηροδρόμων και 2 βιομηχανικών). Το 1897, δημιουργεί 2 διαφορετικούς δείκτες, τον βιομηχανικό (12 μετοχές) και των σιδηροδρόμων (20 μετοχών). […]

Δείκτες (Indicators) – Υποενότητα 4

Άλλοι Δείκτες Zig Zag Φιλτράρει μικρές και μη σημαντικές κινήσεις. Το ποσό ή ποσοστό αντιστροφής ορίζεται από τον χρήστη και αποτελεί το φίλτρο για να οριστούν οι “μικρές και μη σημαντικές κινήσεις”. Για παράδειγμα, ο Zig Zag με φίλτρο 10%, θα αγνοούσε όλες τις κινήσεις μικρότερες από 10%. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο παραπάνω […]

Δείκτες (Indicators) – Υποενότητα 3

Όγκος συναλλαγών – Εισαγωγή Ο όγκος συναλλαγών στην τεχνική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως: μέσω δεικτών (indicators) ανάλυση της μπάρας όγκου (σε σχέση με αυτήν προηγούμενης περιόδου). χρησιμοποιώντας κινητούς μέσους όρους (συνήθως 20 ή 50). Όγκος συναλλαγών – On Balance Volume (OBV) Παρουσιάστηκε από τον Joseph Granville το 1976. Ο υπολογισμός του […]

Δείκτες (Indicators) – Υποενότητα 2

Ταλαντωτές, Δείκτες Δυναμικής – Εισαγωγή Ταλαντωτές Η κίνηση της τιμής γίνεται πέριξ μιας κεντρικής τάσης, αποκλίνοντας πάνω και κάτω από αυτή κάθε φορά. Όταν η πρώτη έχει απομακρυνθεί αρκετά από τη τελευταία τότε μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια υπεραγορασμένη ή υπερπουλημένη κατάσταση και να την εκμεταλλευτούμε ανάλογα, με το σκεπτικό ότι η τιμή θα πρέπει να […]

Δείκτες (Indicators) – Υποενότητα 1

Κινητοί Μέσοι Όροι Οι κινητοί μέσοι όροι αποτελούν ένα από τα παλαιότερα εργαλεία της Τεχνικής Ανάλυσης και είναι μια δημοφιλής μέθοδος αναγνώρισης και αξιοποίησης των τάσεων. Χρησιμοποιούνται για: να περιορίσουν τις μικρές και μη σημαντικές διακυμάνσεις στην τιμή. να βοηθούν στον προσδιορισμό της επικρατούσας τάσης. Είδη Απλός Κινητός Μέσος Όρος (Simple Moving Average) Σταθμισμένος Κινητός […]

Σχηματισμοι Διαγραμμάτων – Υποενότητα 3

Κλασσικοί Σχηματισμοί Ένας διαγραμματικός σχηματισμός είναι ένα μοτίβο που μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί και κατηγοριοποιηθεί. Μελετώντας τους, μπορούμε να εξάγουμε διάφορα συμπεράσματα για την κατεύθυνση αλλά και το μέγεθος της μελλοντικής κίνησης της τιμής. Διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Σχηματισμοί αντιστροφής της τάσης (Reversal patterns). Σχηματισμοί συνέχισης της τάσης (Continuation patterns). Στη συνέχεια της παρουσίασης […]

Σχηματισμοί Διαγραμμάτων – Υποενότητα 2

Σχηματισμοί Κεριών Ο τρόπος της διαγραμματικής απεικόνισης με τη μορφή κεριών, γεννήθηκε στην Ιαπωνία στα μέσα του 1600 από τους εμπόρους ρυζιού οι οποίοι διαπραγματεύονταν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις αγορές της Ιαπωνίας. Στην Δύση έγιναν γνωστά σχετικά αργά, μόλις το 1991 και αφού ο Steve Nison, εξέδωσε το βιβλίο με τίτλο Japanese Candlestick Charting Techniques. […]

Scroll hacia arriba
Abrir chat
Hola,
¿podemos ayudarte?