Θεωρία του Dow

Εισαγωγή Το 1882 ο Charles Dow και ο Edward Jones ιδρύουν την εταιρία Dow Jones & Company. 3 Ιουλίου 1884, ο Charles Dow, εκδίδει τον πρώτο δείκτη χρηματιστηρίου αποτελούμενο από τις τιμές κλεισίματος 11 μετοχών (9 σιδηροδρόμων και 2 βιομηχανικών). Το 1897, δημιουργεί 2 διαφορετικούς δείκτες, τον βιομηχανικό (12 μετοχές) και των σιδηροδρόμων (20 μετοχών). […]

Δείκτες (Indicators) – Υποενότητα 4

Άλλοι Δείκτες Zig Zag Φιλτράρει μικρές και μη σημαντικές κινήσεις. Το ποσό ή ποσοστό αντιστροφής ορίζεται από τον χρήστη και αποτελεί το φίλτρο για να οριστούν οι “μικρές και μη σημαντικές κινήσεις”. Για παράδειγμα, ο Zig Zag με φίλτρο 10%, θα αγνοούσε όλες τις κινήσεις μικρότερες από 10%. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο παραπάνω […]

Δείκτες (Indicators) – Υποενότητα 3

Όγκος συναλλαγών – Εισαγωγή Ο όγκος συναλλαγών στην τεχνική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως: μέσω δεικτών (indicators) ανάλυση της μπάρας όγκου (σε σχέση με αυτήν προηγούμενης περιόδου). χρησιμοποιώντας κινητούς μέσους όρους (συνήθως 20 ή 50). Όγκος συναλλαγών – On Balance Volume (OBV) Παρουσιάστηκε από τον Joseph Granville το 1976. Ο υπολογισμός του […]

Δείκτες (Indicators) – Υποενότητα 2

Ταλαντωτές, Δείκτες Δυναμικής – Εισαγωγή Ταλαντωτές Η κίνηση της τιμής γίνεται πέριξ μιας κεντρικής τάσης, αποκλίνοντας πάνω και κάτω από αυτή κάθε φορά. Όταν η πρώτη έχει απομακρυνθεί αρκετά από τη τελευταία τότε μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια υπεραγορασμένη ή υπερπουλημένη κατάσταση και να την εκμεταλλευτούμε ανάλογα, με το σκεπτικό ότι η τιμή θα πρέπει να […]

Δείκτες (Indicators) – Υποενότητα 1

Κινητοί Μέσοι Όροι Οι κινητοί μέσοι όροι αποτελούν ένα από τα παλαιότερα εργαλεία της Τεχνικής Ανάλυσης και είναι μια δημοφιλής μέθοδος αναγνώρισης και αξιοποίησης των τάσεων. Χρησιμοποιούνται για: να περιορίσουν τις μικρές και μη σημαντικές διακυμάνσεις στην τιμή. να βοηθούν στον προσδιορισμό της επικρατούσας τάσης. Είδη Απλός Κινητός Μέσος Όρος (Simple Moving Average) Σταθμισμένος Κινητός […]

Scroll hacia arriba
Abrir chat
Hola,
¿podemos ayudarte?